Kort præsentation af institutionen:

Hejnsvig Børnehave blev oprindelig oprettet d. 15. maj 1972 og havde indtil d. 5-1-2015 til huse i et tidligere kommunekontor, som gennem årene blev om- og udbygget i takt med at normeringen steg fra de oprindelige 20 til ca. 60 pladser.

 

D. 5-1-2015 blev en helt ny børnehave indviet: En stor, flot bygning, der er sammenbygget med skole og idrætshal, hvilket samlet kaldes "Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig." Børnehavens bygning er på ca. 580 m2 og selve legepladsen er på ca. 4200 m2. 

 

Beliggenheden giver god mulighed for at udforske nærmiljøet i lokalsamfundet, ligesom busforbindelser gør det muligt at komme på tur til andre oplevelser i oplandet eller i kommunens større byer.

 

Børnehaven kan rumme 65 børn, men for tiden er årsgennemsnittet kun på 45 børn. Børnene er fra april 2020 fordelt på én gruppe for de ældste børnehavebørn, kaldet Stjerner, og én ”Yngstegruppe” for de 3-4-årige, som igen er opdelt i 3 mindre spisegrupper kaldet Dråber, Spirer og Gnister.

De 5-6-årige, der medio august skal begynde i børnehaveklasse, overflyttes som i resten af kommunen til skole-startergruppen i SFO i skolen hvert år d. 1. april.

 

Børnehaven er alsidig indrettet og har rigtig gode fysiske rammer, der fx giver fantastiske muligheder for motoriske udfoldelser indendørs i multirummet og i hallen samt udendørs på den store legeplads. De fysiske rammer giver også mulighed for stor fleksibilitet, så der kan arbejdes i både mindre og større rum med mindre eller større børnegrupper.

 

Børnehaven har et velfungerende produktionskøkken placeret meget centralt i fællesrummet, og herfra tilberedes dagligt mad til både frokost og mellemmåltider.

Vi har en unik mulighed for at bruge køkkenet og madproduktionen som en aktiv del af læringsmiljøet, og børnene er i stor udstrækning deltagende i det meningsfyldte køkkenarbejde. Med egen køkkenhave og drivhus er vi tæt på at have nået vores oprindelige vision om at ”fra jord til bord” også skulle udleves i og omkring køkkenet.

            

Den styrkede pædagogiske læreplan er grundlaget for det pædagogiske arbejde.

 

Personalenormeringen:

Pædagogsk personale: 1 leder; 1 souschef; 4  pædagoger; 1 pædagogmedhjælper og 1 lønnet studerende.

Derudover er der en kombinationsstilling for køkkenassistent og rengøringsassistent.

Udenfor normeringen kan der i kortere eller længere perioder være ansatte i puljejob; i virksomhedspraktik eller andre former for jobtræningsforløb formidlet gennem fx jobcenteret.