I arbejdet med at lykkes med visionen for "Børne- og Ungeuniverset" arbejder vi i både børnehave og skole UDFRA et fælles værdisæt.

De 5 værdier – "UDFRA" - gælder for alle -  børn, unge og voksne.

Udvikling

Dialog

Fællesskaber

Respekt

Anerkendelse

 

Vi arbejder - og samarbejder - med børn, unge og forældre om værdierne. Det er en kontinuerlig proces, så værdierne holdes i live og bliver ved med at give mening for alle.