4.1 Læringsmål for alsidig personlige udvikling

 

4.1.1 Sammenhæng

Barnet er på vej til at udvikle en begyndende identitet: ’hvem er jeg – og hvad kan jeg?’. det

undersøger nysgerrigt, hvad der sker omkring det, og viser, at det vil ses som det menneske, det er.

Barnets kompetencer aflæses som træk i personligheden og ses, når barnet bruger sin intuition, og handler i forskellige sammenhænge.

Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i at forstå sig selv.

Barnet søger anerkendelse, spejler sig og tester sig selv ved at tilkendegive, hvad det kan lide og ikke kan lide.

Barnet mærker, hvad det selv har lyst til, hvad det har godt af og passer på sig selv ved at sætte grænser.

 

4.1.2 Mål og tegn

 

Barnet på vej til 4 år

Mål:

Tegn:

At have indlevelse i andre

 

 • trøster selv eller henter en voksen, der kan trøste
 • respektere andres ønsker og behov
 • viser forståelse og omsorg over for andre

At handle selvstændigt

 

 • deltager aktivt i samspil med andre
 • kommer med forslag til sin egen rolle i leg og aktiviteter
 • insisterer på at blive lyttet til og forstået

At være psykisk robust

 

 • lytter til andres forslag i fx leg og forsøger at håndtere konflikter
 • er åben for nye udfordringer
 • kan håndtere afslag fra andres børn

 

 

 

Barnet på mod skole

Mål:

 

Tegn:

 

At have indlevelse i andre

 

 • udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger
 • udsætter egne behov til fordel for andres og tilbyder andre sin hjælp
 • opfordrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab

At tage vare på egen personlig integritet

 

 • fortæller, hvad det vil være med til og ikke med til
 • kræver sin ret til at beskæftige sig med det, som det selv har valgt
 • argumenterer for at blive lyttet til og forstået

At være psykisk robust

 

 • viser mod ved at tage nye initiativer og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter
 • giver udtryk for sine følelser og meninger, forsvarer og står ved dem
 • håndterer andre børns udfordringer og afvisninger

 

 

Tiltag: