Børneperspektiv

 

Børneperspektivet i arbejdet med børn i Børnenes Univers

Grindsted Syd:

 

         er af betydning og nødvendige at tage hensyn til, og børn skal

         høres om deres egen livssituation. Deltagelse og indflydelse er

         en rettighed for barnet ud fra en tanke om, at det kommer barnet

         til gavn.

          barnets mening og perspektiv, forsøger vi at forstå barndommen,

         som den opleves af barnet selv: Vi spørger barnet selv.

 

                

 

I Børnenes Univers Grindsted Syd vil vi tage udgangspunkt i DCUM´s

materiale i forbindelse med udarbejdelse af kommende Børnemiljø-

vurdering.