BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Modtagelse af børn der har opholdt sig i udlandet.

Kære Forældre.

Jeg håber, I har nydt en dejlig, afslappet og velfortjent ferie i samvær med jeres børn, familie og andre gode folk som I kender og holder af.

I juni måned informerede jeg om, at børn der har opholdt sig i lande som udenrigsministeriet fraråder rejser til, skal blive  hjemme i 14 dage efter hjemkomsten, da barnet udgør en smitterisiko for de andre børn og personalet i dagtilbud. Dette er fortsat aktuelt da Covid-19 fortsat udgør en sundhedsmæssig risiko i landet. Vi  har alle et ansvar for at minimere udbredelsen af sygdommen.

 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger (politi.dk).

 

Jeg forventer, at vi "Ved fælles hjælp" tager ansvar for at kommunens dagplejehjem og daginstitutionerne ikke bliver mini epicentre for smittespredning af Covid-19. Tak for jeres positive medvirken og ansvarlighed herfor indtil nu og fremadrettet.

 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Østergaard

Områdechef for dagtilbud

 

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forælder til børn i de kommunale daginstitutioner.

   

  I Billund Kommune kan du som forælder vælge mellem fem pasningsmoduler i daginstitutionerne; 50, 45. 40, 32 og 25 timer pr. uge.

   

  Ved behov for ændring af dit barns pasningsmodul skal du i dag meddele dette til dit barns daginstitution, som så efterfølgende indberetter ændringen til Pladsanvisningen på Billund Rådhus.

   

  Billund Kommune har implementeret et nyt pladsstyringsstystem og dette giver mulighed for, at du fremadrette kan ændre et pasningsmodul direkte i Digital pladsanvisning. Ved behov for hjælp hertil, er du velkommen til at kontakte Kommunens Borgerservice.

   

  Ændringen træder i kraft pr. 1. august 2020, indtil denne dat forsætter nuværende praksis.

   

  Fra Kommunens hjemmeside / www.billund.dk

  Regler for ændring af pasningsmoduler i Billund Kommune:

  Du kan melde ned i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

  Du kan melde op i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned - dog med dags varsel, hvis det er af arbejdsmæssige årsager.

  17-06-2020