BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Nyheder fra dagtilbudschefen

Retningslinjer for børn der er bortrejst til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder unødige rejser og reduktion i forældrebetalingen til et sundt frokostmåltid i nedlukningsperioden.

Retningslinjer for børn der har været bortrejst til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødige rejser

 

På Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside står der:

 

”Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis man fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

 

Det betyder, at dagtilbud af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn,der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet.

 

Jeg forventer, at ovenstående respekteres og forvaltes ansvarligt af forældre til børn i kommunale dagtilbud.

 

Reduktion af forældrebetalingen til et sundt frokostmåltid i nedlukningsperioden.

 

Flere forældre har spurgt til om der sker en reduktion af forældrebetalingen til den daglige frokostordning i daginstitutionerne i nedlukningsperioden.

Børneudvalget drøftede sagen på deres seneste møde i onsdags og besluttede at der ikke sker en reduktion i forældrebetalingen til et sundt frokostmåltid i nedlukningsperioden.

 

Tusind tak for jeres samarbejde omkring genåbningen af kommunens dagtilbud. Jeres positive og forstående tilgang til at gøre genåbningen håndterbar for alle parter er beundringsværdig og har gjort at det har været muligt trods sundhedsmæssige retningslinjer til forebyggelse af smittespredningen af holde fokus på et pædagogisk læringsmiljø som børtn og voksne trives med og i.

 

I ønskes alle en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig sommer i det danske sommerland, Norge, Tyskland eller Island.

 

Sommerhilsen fra

Lisbeth Østergaard 

 

 

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forælder til børn i de kommunale daginstitutioner.

   

  I Billund Kommune kan du som forælder vælge mellem fem pasningsmoduler i daginstitutionerne; 50, 45. 40, 32 og 25 timer pr. uge.

   

  Ved behov for ændring af dit barns pasningsmodul skal du i dag meddele dette til dit barns daginstitution, som så efterfølgende indberetter ændringen til Pladsanvisningen på Billund Rådhus.

   

  Billund Kommune har implementeret et nyt pladsstyringsstystem og dette giver mulighed for, at du fremadrette kan ændre et pasningsmodul direkte i Digital pladsanvisning. Ved behov for hjælp hertil, er du velkommen til at kontakte Kommunens Borgerservice.

   

  Ændringen træder i kraft pr. 1. august 2020, indtil denne dat forsætter nuværende praksis.

   

  Fra Kommunens hjemmeside / www.billund.dk

  Regler for ændring af pasningsmoduler i Billund Kommune:

  Du kan melde ned i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

  Du kan melde op i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned - dog med dags varsel, hvis det er af arbejdsmæssige årsager.

  17-06-2020