BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Sdr. Omme Børnehave

  Billede

Sdr. Omme Børnehave

Opslagstavle...

 •  

  Sdr. Omme børnehave er bygget i 1973. Ved udbygninger over tre gange er bygningsmassen nu på 716 m2. Børnehavens grund er på 7240 m2 og inkluderer en mindre del at den tilstødende skov hvilket vi ser som helt unikt.

   

  Sdr. Omme Børnehave er for 3-6 årige børn og vi har plads til alle.

  Det er vigtig for os, at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet i børnehaven, hvilket vi selvfølgelig forventer, at også forældrene med glæde bidrager til.

   

  I børnehaven arbejdes der målrettet med børnenes læring og altid gennem leg. Børnene er ude hver dag, hvor de leger på vores naturskønne legeplads. De fysiske rum både inde og ude, er indrettet med det sigte at understøtte børnenes trivsel, udvikling, kreativitet, læring og dannelse. Vejen til børnenes læring er forskellig, men børn leger fordi legen altid er deres vigtigste vej til læring – både den kognitive læring og den kropslige læring.

   

  I børnehaven er vores hverdag baseret på en fast og genkendelig dagsstruktur. Vi arbejder med holddeling hvilket hos os betyder, at børnene hovedsageligt om formiddagen, inddeles i mindre hold, hvor børnene niveaumæssigt er bidragende for hinanden.

  Det sidste år børnene går i børnehave, samles årgangen i den del af huset, som vi kalder for Uglegruppen. I Uglegruppen arbejdes der målrettet med det at forberede børnene på overgangen til Sdr. Omme skole.

   

  Det er vores mål, at inddrage forældrene mest mulig i børnenes hverdag. Vi er altid nysgerrige på, hvordan vi sammen med forældrene kan optimere dette. Information til/ fra forældrene gives primært via BørneIntra. Der tilbydes forældremøder/snakke hen over barnets børnehavetid. Nogle er planlagte andre som behovet nu viser sig.

   

  Medarbejderstaben består af 8 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, souschef og leder. I perioder indgår desuden praktikanter og pædagogiske vikarer i personaleteamet. I køkkenet tager vores kok og hendes medhjælper ansvaret for, en sund og indbydende kost til børnene hen over dagen, og de har ofte små ’hjælpere’ med i køkkenarbejdet. Læringsmiljøet i Sdr. Omme Børnehave er kendetegnet ved voksne, der arbejder målrettet, anerkendende, tager positivt lederskab, er venlige, tydelige og ansvarlige.

   

  Indmeldelse til børnehaven foregår via Billund kommunes hjemmeside/ digital pladsanvisning.

  28-10-2019