BørneIntra v2.19

Seneste nyhed...

Valget blev afgjort!

Endelig blev det valgdag i Sdr. Omme Børnehave! Børnene havde bestemt ikke glemt, hvad valget stod imellem og de stilte ivrigt op for at afgive deres stemme. Resultatet var ikke til at tage fejl af - pandekagerne vandt med 51 stemmer over 6 stemmer til myslibarene☺️ Så der blev smovset til eftermiddagsmaden i dag. 😊👍

Opslagstavle...

 •  

  Sdr. Omme børnehave er bygget i 1973. Ved udbygninger over tre gange er bygningsmassen nu på 716 m2. Børnehavens grund er på 7240 m2 og inkluderer en mindre del at den tilstødende skov hvilket vi ser som helt unikt.

   

  Børnehavens normering er variabel - i 2016 forventes det gennemsnitlig børnetal at være på 64 børn.

  Sdr. Omme Børnehave er én børnehave og for alle 3-6 årige børn. Det er vigtig for os, at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet i børnehaven, hvilket vi forventer, at også forældrene er bidragende til.

   

  I børnehaven arbejders der målrettet med børnenes læring. Børnene er ude hver dag, hvor de leger på vores naturskønne legeplads. De fysiske rum er indrettet med det sigte at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.

  I børnehaven er vores struktur baseret på en fast og genkendelig dagsstruktur. Vi arbejder med holddeling hvilket hos os betyder, at børnene inddeles i mindre hold, hvor børnene niveaumæssigt er bidragende for hinanden. Børnene spiser i faste spisegrupper med faste voksne og fødselsdag fejeres ligeledes i mindre grupper. I det pædagogiske læringsrum prioriteres:

  1. Legen

  2. Natur og udeliv

  3. Kreativitet og fantasi

  4. Traditioner

  5. Måltidet.

   

  Det sidste år børnene går i børnehave samles årgangen i den del af huset, som vi kalder for Uglegruppen. I Uglegruppen arbejdes der målrettet med det at forberede børnene på overgange til Sdr. Omme skole.

   

  Det er vores mål at inddrage forældrene mest mulig i børnenes hverdag. Vi er pt. nysgerrige på hvordan vi sammen med forældrene kan optimere dette. Information til/ fra forældrene gives primært via Børneintra.

   

  Læringsmiljøet i Sdr. Omme Børnehave er kendetegnet ved voksne, der arbejder målrettet, anerkendende, tager positivt lederskab, er venlige, tydelige og ansvarlige.

  7 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, souschef og leder løser den pædagogiske opgave. I perioder indgår desuden praktikanter og pædagogiske vikarer i personaleteamet.

   

  01-01-2017