BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Varsling om stigning i taksterne i Den kommunale dagpleje.

Varsling om stigning i taksterne i Den kommunale dagpleje.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2021 truffet beslutning om, at forældrebetalingsandelen for en plads i Den kommunale dagpleje og i de kommunale daginstitutioner skal harmoniseres og fastsættes til 24% af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

 

Børneudvalget besluttede den 2. december 2020 at bevilge yderligere 1.8 mio. kroner til driften af Den kommunale dagpleje.

 

På baggrund heraf, besluttede Byrådet den 15. december 2020 at ekstrabevillingen til Den kommunale dagpleje skal indgå i takstberegningen for forældrebetalingen i dagplejen.

 

Ekstrabevillingen betyder, at taksten for en fuldtidsplads i dagplejen stiger med 105 pr. måned i 11 måneder og en orlovsplads på 30 timer pr. uge stiger med 95 kr. pr. måned i 11 måneder.

 

Takststigningen træder i kraft pr. 1. april 2021.

 

Taksterne i Den kommunale dagpleje i 2021:

I perioden 1. januar til 31. marts:

Fuldtidsplads: 2700 kr. pr. måned i 11 måneder

Orlovsplads:   2395 kr. pr. måned i 11 måneder

 

I perioden 1. april til 31. december:

Fuldtidsplads: 2805 kr. pr. måned i 11 måneder

Orlovsplads:    2490 kr. pr. måned i 11 måneder

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Østergaard

Områdechef for dagtilbud