BørneIntra v2.16

Seneste nyhed...

Sommersjov i dagplejen 2017

  Billede

Sommersjov i den kommunale dagpleje i Sydbyen, Grindsted.

I dag har alle de kommunale dagplejere i Sydbyen, der endnu ikke har sommerferie, været samlet på fodboldbanerne ved lynghallen. Der skulle leges og hygges på tværs af alle de små dagplejehjem.

I den kommunale dagpleje i Billund kommune, arbejder vi hele tiden med læreplanstemaer. 

Der er 6 læreplanstemaer, hvilket er: 

 Alsidig personlig udvikling

Sprog

Natur og naturfænomener 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Krop og bevægelse

Sociale kompetencer

 Vi havde alle taget en balje med hjemmefra med forskelligt indhold. Der var alt lige fra ris, kogt pasta, vat,  blade, sand, små sten til vand som børnene skulle op at gå i med bare fødder.

 For nogle af børnene var det meget grænseoverskridende mens andre synes at det var rigtig spændende og sjovt og de ville prøve igen og igen.

Det var en stor oplevelse at se børnenes ansigtsudtryk og hvordan børnenes grænser rykkede sig efterhånden som de blev mere og mere modig og dus med forløbet. Kropssproget var meget tydelig, både når de synes at det var dejligt og endnu mere tydeligt, når det var knap så godt. 

Der var rigtig meget læring og personlig udvikling i oplevelsen, samtidigt var det også rigtig skønt at se samspillet børnene imellem. "Tør du, så prøver jeg også". Glæden og begejstringen var stor og det er altid dejligt at kunne dele så fantastisk en oplevelse med sine bedste venner i dagplejen.

 Bagefter lavede vi en motorikbane, hvor scootere, trædesten, kegler, tunneller, bolde, sæbebobler osv var stillet op, så børnene rigtigt kunne øve sig i at holde balancen, kaste/gribe, kravle, krybe, løbe, hoppe, puste -ja man bliver da helt selv forpustet nu, for der var bare gang i den alle steder. 

 Men de små poder havde en fantastisk og lærerig formiddag sammen med sine venner fra det enkelte dagplejehjem, men så sandelig også sammen med alle de andre børn fra Sydbyens dagplejere. 

Det at være sammen på tværs af de enkelte dagplejehjem ind i mellem,  er rigtig godt, det styrker og ruster det enkelte barn, når det skal i gæstepleje. Børnene og dagplejerne kender hinanden godt og det bevirker at det ikke er svært at skulle i gæstepleje.

Personlig alsidig udvikling var det grundlæggende tema, men vi har i den grad også været ind over krop og bevægelse, natur og naturfænomener, sprog og de sociale kompetencer....

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag