BørneIntra v2.17

Seneste nyhed...

”Børnenes Univers Billund synger sammen"

I dag har børn og voksne fra Klatretræet, Trætoppen og Træstubben været i Billund kirke for at synge sammen med organist Christine Toft Kristensen.

  Billede

Det er en årlig tilbagevendende tradition, at vi deltager i ”Små synger sammen”, som er en del af projektet Syngelyst, som Kulturministeriet støtter. Syngelyst har til formål at få børn og unge til at synge mere, synge sammen og forholde sig til sang.

 

Samtidig understøtter det vores arbejde med ”Det åbne dagtilbud”. Formålet med det åbne dagtilbud er, at inddrage det omkringliggende samfund i dagtilbuddenes pædagogiske aktiviteter og hverdag og bringe de resurser og muligheder, der er i lokalområdet i spil i forhold til børns trivsel, læring og udvikling. Det åbne dagtilbud skal bidrage til, at børn møder kunstens og kulturens mangfoldighed, som hermed bliver en naturlig del af børns opvækst og dannelse.

 

Sammen med Christine havde vi planlagt, hvilke salmer/sange, vi skulle synge og børnene havde øvet sangene op til ”Syng sammen dagen”. I år sang og lavede vi fagter til "Nu titte til hinanden", "Gud ske tak og lov", ”Jeg er lille undulat ”og ”Se den lille kattekilling”. Kirstine spillede på klaver, mens vi sad med lukkede øjne og var helt stille og vi fløj også rundt som små bier i hele kirken. En dejlig formiddag i selskab med Kirstine, der for øvrigt synes, at det ”står rigtig godt til” med sangen i Børnenes Univers Billund.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag