BørneIntra v2.10

Seneste nyhed...

Bestyrelsen i Børnenes Univers Billund pr.1. april 2015

Tirsdag d.17. marts 2015 var der genralforsamling i Børnenes Univers Billund.

Her er en oversigt over hvem, der sidder i bestyrelsen:

Liit Linda Elisabeth Gutebrand (valgt for 2014 – 2016), mor til Jasmin og Vincent i Trætoppen

Lise Ross Enggaard(valgt for 2014 – 2016), mor til Johan i Klatretræet

Monika Lillelund Dybro Olsen (valgt for 2015 – 2016), mor til Sebastian i Klatretræet

Stine Ofelia Kildevang(valgt for 2015 – 2017), mor til Sigfred i Trætoppen

Heidi Birkmose (valgt for 2015 – 2017), mor til Malthe i Klatretræet

Sanne Broch (valgt for 2012 – 2014) medarbejder i Trætoppen

Lisbeth Høgh Nielsen (valgt for 2015 – 2017) medarbejder i Træstubben

Kirsten Vestergaard, Dagtilbudsleder Børnenes Univers Billund

 

Og hvem der er suppleanter:

1.suppleant: Carina Elisabeth Ölund, der er mor til Madison i Trætoppen.

2.suppleant: Danny Højen Thomsen, der er far Sofie i Trætoppen

3.suppleant: Louise Ladegaard Mols der er mor til Sarah – Marie i Træstubben.

Suppleanterne er valgt for 1 år.

Opslagstavle...

 •  

  Klik på linket, hvis I vil se billeder fra byggepladsen ved Engdraget 8 i Billund, hvor Børnenes Univers Billund er i fuld gang med at til- og ombygge. Der bliver taget et billed med 15 minutters interval.

  Skrevet af: Kirsten Vestergaard Meyer d. 18-03-2015
 •  

  Sundhed.dk

  Dato: 14.01.2015

  Har du styr på din medicin – og dine børns?

  Som borger kan du finde dine medicindata samlet i én og samme løsning, der giver overblik over medicin og recepter. Det kræver blot et login på sundhed.dk. Dette login giver nu også forældre adgang til mindre børns medicin og recepter.

   

  I Sundhedsjournalen har borgerne adgang til at se sit eget Medicinkort i en visning testet og godkendt af brugerne. Ikke mindst alle med kronisk sygdom kan have stor gavn af at holde styr på recepter og ændringer i doseringer mv.

  • Sundhed.dk starter 2015 med fokus på personlige oplysninger om recepter og medicin.  Her er overblik vigtigt både for de sundhedsfaglige og for borgerne, siger Jens Stenbæk, formand for sundhed.dk’s bestyrelse. - Med sundhed.dk’s visning for borgerne bidrager vi til, at man kan få overblik over medicin og recepter i forbindelse med, at man fx leder efter oplysninger fra sygehusjournalen. Jeg er særlig glad for, at visningen for borgerne i brugertest er blevet fremhævet som logisk og nem at overskue, læse og navigere i.

  Når din læge har opdateret Medicinkortet, vil din aktuelle medicin blive fremhævet for sig selv, hvilket ikke var tilfældet tidligere.

  Børns data

  Blandt småbørnsforældre er der stor interesse for at kunne se børns personlige oplysninger. Denne mulighed findes ikke generelt på sundhed.dk, men tilbydes netop i Medicinkortet.

  Mellem 70 og 76 % af de voksne fra en hustand med over tre personer svarer, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ er interesseret i at kunne se personlige data som fx børns medicinoplysninger. Forventningen er derfor, at løsningen også vil blive brugt af en del forældre.

  Borgere logget ind på sundhed.dk har siden åbningen i september 2014 klikket på medicinkortoplysninger 640.000 gange.

   

  • Vi skal støtte kampen mod fejlmedicinering, og her er overblikket i Medicinkortet det bedste våben, siger Jens Stenbæk. - Medicinkortet giver overblik over medicin fra både hospital og egen læge og giver kommunerne indblik. Der ligger de helt rigtige tanker bag at gøre brug af medicinkortet til en del af rutinerne omkring ordination af medicin til hver enkelt.

  Gå til Medicinkortet

  Læs mere om adgang til børns data:

  FAKTABOKS:

  Det kan du finde svar på:

  I Medicinkort kan du se følgende oplysninger om den medicin, som din læge har ordineret til dig:

  • Navnet på medicinen
  • Hvor meget du skal tage (dosering) og hvorfor (årsag)
  • Hvornår du skal starte og stoppe med at tage medicinen (start- og slutdato) med mindre det er en fast/varig behandling
  • Hvordan du skal tage medicinen (administration)
  • Recepter fra 2 år tilbage
  • Apoteksudleveringer

  På tilsvarende vis kan du se dine børns medicin og recepter

  Det kan du ikke finde i Medicinkortet:

  • Vaccinationer – gå til fmk-online.
  • Tilskudssaldo
  • Mulighed for direkte receptbestilling/receptfornyelse

   

  Skrevet af: Kirsten Vestergaard Meyer d. 28-01-2015