BørneIntra v2.13

Seneste nyhed...

Træstubben er nu flyttet til Tuen 2.

I dag har vi haft første åbningsdag på Tuen 2.

  Billede

I dag har vi haft første åbningsdag på Tuen 2. Alle børn, voksne og dyr (både levende og udstoppede) fra Kærvej er nu flyttet ind i den nyrenoverede bygning på Tuen 2. Her til morgen gik den første tid med, at gå på opdagelse rundt i de nye lokaler. Der var gensynsglæde over, at se nogle af tingene fra den ”gamle” børnehave og glæde over, de mange nye muligheder, der er nu er.

Kl.9.00 samledes alle børn og voksne for at markerer den officielle indvielse. Snoren blev klippet over og der blev serveret kanelsnegle. Derefter delte børn og voksne sig på deres hold og var rundt ude og inde for at se, hvad de nye rammer rummer af muligheder. Mange nye rutiner skal læres og det varer nok lidt tid, før vi har styr på, hvor alle vores ting er.

Vuggestue børnene, der nu har været i huset siden 1. marts 2016 nød, at der kom liv omkring dem, selvom det til tider kunne føles lidt overvældende med alle de glade og nysgerrige børn og voksne.

Vi har fået en rigtig god start på Træstubbens nye liv på Tuen 2.

Opslagstavle...

 •  

  Information om vejarbejde

  Engdraget i Billund

  PROJEKTET

  Billund Kommune ombygger Engdraget på strækningen med husnumrene 1-65 og 2-10, da vejen og stierne er meget smalle.

  Vejarbejdet består i fjernelse af plantebede og udvidelse af kørebanen til en vejbredde på i alt 6,4 m. Der sættes kantsten langs kørebanen og etableres enkeltrettede cykel- og gangstier.

  De nuværende bump udskiftes med chikaner, hvori der plantes træer. Der etableres bump ved hellen udfor stiforbindelsen mellem det østlige og det vestlige boligområde.

  Der etableres desuden nyt gadebelysning på strækningen.

  GENER

  Arbejdet vil desværre uundgåeligt medføre gener for beboerne langs vejstrækningen. 

  Gadelyset vil blive nedtaget, og der vil i en periode ikke være gadelys på strækningen.

  Vejarbejdet vil forløbe i først den ene vejside og dernæst i den anden vejside. Der må forventes, at der på dele af strækningen vil forekomme indsnævringer til en kørebane.

  Der vil desuden kun være stiforbindelse i en vejside ad gangen i hele anlægsperioden. Der vil dog som minimum blive opretholdt gående adgang til alle boliger under hele anlægsperioden. Trafikken på Engdraget vil naturligvis blive reguleret ved skiltning. 

   

   

  Vejarbejdet medfører desuden, at belægninger, der støder op til vejanlægget, skal hæves 10-15 cm i tilslutnings-punkterne. Disse tilpasninger vil blive lavet i forbindelse med vejarbejdet.

   

  TIDSRAMME

  Vejarbejdet vil blive udført i perioden april – juni 2016. Anlægsperioden vil dog i høj grad afhænge af vejret og aktuelle ledningsarbejder.

   

   

  KONTAKTPERSONER

  Bygherre:   Billund Kommune, Karsten Kiehn,  79 72 71 68

  Rådgiver:   NIRAS, Tina Guldberg, 48 10 57 24/23 71 91 22

  Entreprenør:   Poul Hansen Entreprenører A/S,

                          Johannes Dejbjerg Pedersen, 20 47 77 02

  Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, er du velkommen til at kontakte en af kontaktpersonerne.

  Du kan altid se mere information om igangværende projekter på kommunens hjemmeside:

   

  Skrevet af: Kirsten Vestergaard Meyer d. 29-03-2016