BørneIntra v2.10

Seneste nyhed...

Børnene på byggepladsen

Fredag den 27. februar besøgte børnene fra Klatretræet i Børnenes Univers Billund byggepladsen på Engdraget 8 i Billund.

 

Tove Brink fra Hejnsvig maskinstation havde lavet et fint kloaksystem med afløb fra håndvask, toilet og bruser. Hun fortalte, hvordan det virkede og børnene hældte vand i de forskellige afløb og fulgte vandet ud gennem brønden for til sidst, at se det løbe ud i sandet. Der var stor begejstring, når det stykke papir, der blev puttet i toilet røret, kom ud i den anden ende.  Bagefter var vi henne og se de rør, der allerede var lagt ned i jorden, der hvor vores nye køkken kommer til at være. Vi gik rundt i sandet, men det var lidt svært at forstille sig, at betonkanterne og sandet en dag skulle blive til toiletter, gymnastiksal, køkken osv.

Bent Knudsen og Jacob Stengård stod ved minigraveren og rendegraveren. Alle børn fik lov til at sidde i førerhuset og lege, at de styrede maskinerne. Nogle børn kunne selv kravle op – andre måtte have en hjælpende hånd af Bent og Jacob. Når de sad oppe i rendegraveren, kunne de kigge ud over hele byggepladsen.

Det var en rigtig god oplevelse at få lov til at komme på den anden side af byggehegnet. Der er rigtig mange børn, der i hverdagen står ved byggepladshegnet og følger med i, hvilke maskiner der kører rundt og hvad de laver. Nu har de selv prøvet at sidde i en.

Opslagstavle...

 •  

  Kære Førskoleforældre

  Hvis I har brug for en SFO plads fra 1. august 2015, bedes I indmelde jeres barn i SFO og meget gerne inden 1. marts, da det har stor betydning for vores personale ressourcer.

  Indmeldelsen skal ske via den digitale pladsanvisning på Billund kommunes hjemmeside.

  Hilsen SFO leder Hanne Agerbak

  Skrevet af: Kirsten Vestergaard Meyer d. 24-02-2015
 •  

  Sundhed.dk

  Dato: 14.01.2015

  Har du styr på din medicin – og dine børns?

  Som borger kan du finde dine medicindata samlet i én og samme løsning, der giver overblik over medicin og recepter. Det kræver blot et login på sundhed.dk. Dette login giver nu også forældre adgang til mindre børns medicin og recepter.

   

  I Sundhedsjournalen har borgerne adgang til at se sit eget Medicinkort i en visning testet og godkendt af brugerne. Ikke mindst alle med kronisk sygdom kan have stor gavn af at holde styr på recepter og ændringer i doseringer mv.

  • Sundhed.dk starter 2015 med fokus på personlige oplysninger om recepter og medicin.  Her er overblik vigtigt både for de sundhedsfaglige og for borgerne, siger Jens Stenbæk, formand for sundhed.dk’s bestyrelse. - Med sundhed.dk’s visning for borgerne bidrager vi til, at man kan få overblik over medicin og recepter i forbindelse med, at man fx leder efter oplysninger fra sygehusjournalen. Jeg er særlig glad for, at visningen for borgerne i brugertest er blevet fremhævet som logisk og nem at overskue, læse og navigere i.

  Når din læge har opdateret Medicinkortet, vil din aktuelle medicin blive fremhævet for sig selv, hvilket ikke var tilfældet tidligere.

  Børns data

  Blandt småbørnsforældre er der stor interesse for at kunne se børns personlige oplysninger. Denne mulighed findes ikke generelt på sundhed.dk, men tilbydes netop i Medicinkortet.

  Mellem 70 og 76 % af de voksne fra en hustand med over tre personer svarer, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ er interesseret i at kunne se personlige data som fx børns medicinoplysninger. Forventningen er derfor, at løsningen også vil blive brugt af en del forældre.

  Borgere logget ind på sundhed.dk har siden åbningen i september 2014 klikket på medicinkortoplysninger 640.000 gange.

   

  • Vi skal støtte kampen mod fejlmedicinering, og her er overblikket i Medicinkortet det bedste våben, siger Jens Stenbæk. - Medicinkortet giver overblik over medicin fra både hospital og egen læge og giver kommunerne indblik. Der ligger de helt rigtige tanker bag at gøre brug af medicinkortet til en del af rutinerne omkring ordination af medicin til hver enkelt.

  Gå til Medicinkortet

  Læs mere om adgang til børns data:

  FAKTABOKS:

  Det kan du finde svar på:

  I Medicinkort kan du se følgende oplysninger om den medicin, som din læge har ordineret til dig:

  • Navnet på medicinen
  • Hvor meget du skal tage (dosering) og hvorfor (årsag)
  • Hvornår du skal starte og stoppe med at tage medicinen (start- og slutdato) med mindre det er en fast/varig behandling
  • Hvordan du skal tage medicinen (administration)
  • Recepter fra 2 år tilbage
  • Apoteksudleveringer

  På tilsvarende vis kan du se dine børns medicin og recepter

  Det kan du ikke finde i Medicinkortet:

  • Vaccinationer – gå til fmk-online.
  • Tilskudssaldo
  • Mulighed for direkte receptbestilling/receptfornyelse

   

  Skrevet af: Kirsten Vestergaard Meyer d. 28-01-2015