BørneIntra v2.13

Seneste nyhed...

Hvordan styrker vi kvaliteten i vores dagtilbud i Billund Kommune?

Børne- og kulturudvalget havde inviteret forældrebestyrelserne til dialog møde torsdag d.19.5.2016.

  Billede

Børne- og Kulturudvalget ønskede input fra bestyrelserne til, hvordan de i penge, der blev afsat i forbindelse med budget forliget 2016, skal anvendes, så de er med til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. Vi arbejdede med de væsentligeste udfordringer og ønsker til tiltag på dagtilbudsområdet.

På billedet kan I se, hvad bestyrelsen i Børnenes Univers Billund præsenterede, som de væsentlige udfordringer. Som tiltag ønskede vi, at der tilføres ressourcer til at:

 • arbejde målrettet med resultaterne af kortlægningen
 •  "skrøbeligheden" mindskes (her tænkes på skrøbelighed ved personalets fravær p.g.a. sygdom, møder, feriedage, omsorgsdage, seniordage, kompetenceudvikling osv.)
 • modtage flygtningebørn og deres familie.

Opslagstavle...

 •  

  Budget borgermøde

  24-05-2016
 •  

  Information om vejarbejde

  Engdraget i Billund

  PROJEKTET

  Billund Kommune ombygger Engdraget på strækningen med husnumrene 1-65 og 2-10, da vejen og stierne er meget smalle.

  Vejarbejdet består i fjernelse af plantebede og udvidelse af kørebanen til en vejbredde på i alt 6,4 m. Der sættes kantsten langs kørebanen og etableres enkeltrettede cykel- og gangstier.

  De nuværende bump udskiftes med chikaner, hvori der plantes træer. Der etableres bump ved hellen udfor stiforbindelsen mellem det østlige og det vestlige boligområde.

  Der etableres desuden nyt gadebelysning på strækningen.

  GENER

  Arbejdet vil desværre uundgåeligt medføre gener for beboerne langs vejstrækningen. 

  Gadelyset vil blive nedtaget, og der vil i en periode ikke være gadelys på strækningen.

  Vejarbejdet vil forløbe i først den ene vejside og dernæst i den anden vejside. Der må forventes, at der på dele af strækningen vil forekomme indsnævringer til en kørebane.

  Der vil desuden kun være stiforbindelse i en vejside ad gangen i hele anlægsperioden. Der vil dog som minimum blive opretholdt gående adgang til alle boliger under hele anlægsperioden. Trafikken på Engdraget vil naturligvis blive reguleret ved skiltning. 

   

   

  Vejarbejdet medfører desuden, at belægninger, der støder op til vejanlægget, skal hæves 10-15 cm i tilslutnings-punkterne. Disse tilpasninger vil blive lavet i forbindelse med vejarbejdet.

   

  TIDSRAMME

  Vejarbejdet vil blive udført i perioden april – juni 2016. Anlægsperioden vil dog i høj grad afhænge af vejret og aktuelle ledningsarbejder.

   

   

  KONTAKTPERSONER

  Bygherre:   Billund Kommune, Karsten Kiehn,  79 72 71 68

  Rådgiver:   NIRAS, Tina Guldberg, 48 10 57 24/23 71 91 22

  Entreprenør:   Poul Hansen Entreprenører A/S,

                          Johannes Dejbjerg Pedersen, 20 47 77 02

  Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, er du velkommen til at kontakte en af kontaktpersonerne.

  Du kan altid se mere information om igangværende projekter på kommunens hjemmeside:

   

  29-03-2016