BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Børn med særlige behov

  Specialafdelingen i Børnenes Univers Grindsted Syd er omfattet af serviceloven §32

   

  Målgruppe: Børn med vidtgående psykiske og/eller fysiske handicap i alderen 0-6 år

  Børnene har som hovedregel en betydelig og varig nedsat funktionsevne og har derfor særlig behov for støtte, behandling m.v. som ikke kan dækkes i et almindeligt dagtilbud.

   

  I specialafdelingen er der en tværfaglig personalegruppe bestående af pædagogiske medarbejdere samt en ergoterapeut og en fysioterapeut.

  Det pædagogiske arbejde og træning foregår gennem hverdagsaktiviteter og leg, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns interesser, ressourcer og udfordringer. Der arbejdes som oftest i små grupper eller individuelt sammen med en terapeut eller pædagogisk medarbejder.

  Specialafdelingen samarbejder med talepædagoger og psykologer fra PPS samt kommunens sagsbehandlere. Desuden samarbejdes med andre relevante parter eksempelvis bandagist, synskonsulent og sygehuse.

   

  Talepædagoger og psykologer kommer i huset efter aftale og behov, hvor de bl. a. yder supervision og råd og vejledning til det pædagogiske personale.

  Specialafdelingen er en del af en institution hvor der også er vuggestueafdeling og børnehaveafdeling.

  Til daglig samarbejder vi med hinanden og går på besøg i de forskellige enheder, hvor vi kan se at det giver mening i forhold til børnegruppen og dannelse af relationer på tværs i institutionen.

  Vi samarbejder ligeledes med specialundervisningscentret, hvor de fleste af vores børn fortsætter efter endt børnehavetid.

  Vi vægter et godt og ligeværdigt forældresamarbejde.

  Ønskes der yderligere oplysninger om specialafdelingen eller fremvisning kan de træffes på 25 55 74 16 spørg efter Jette Jakobsen faglig koordinator eller 72131053 Britta Rask dagtilbudsleder

  31-01-2018