BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  D. 5-1-2015 blev vores nye børnehave indviet: En stor, flot bygning, der er sammenbygget med skole og idrætshal og som samlet nu kaldes "Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig."

  Børnehavens nye bygning er på ca. 580 m2 og selve legepladsen er på ca. 4200 m2.

   

  I den nye børnehave er et dejligt produktionskøkken placeret meget centralt i Fællesrummet og her produceres dagligt mad til frokost og mellemmåltiderne.

  Det unikke Multirum, der binder børnehaven og  hallen sammen, giver fantastiske muligheder for fysisk udfoldelse. 

  4 basisrum og 3 mindre fleksible rum udgør i hverdagen de øvrige rammer, som børnene kan bevæge sig rundt i.

  Grovgarderoben rummer overtøj og ude-fodtøj og er "slusen" til den meget varierede legeplads.

   

  Vi er i 2019 normeret til 46 børn(i gennemsnit) i alderen 3-6 år.

  Børnene er fordelt på 3 aldersblandede grupper kaldet Dråber, Spirer og Gnister.

  De 5-6-årige, der medio august skal begynde i børnehaveklasse, kaldes samlet for "Stjernerne" og der arbejdes særskilt med denne gruppe 1-2 formiddage om ugen frem til overflytning til før-SFO i skolen hver d. 1. april.

  Der er i 2019 ansat 6 pædagogiske medarbejdere; 1 lønnet praktikant; 1 køkkenassistent samt souschef og dagtilbudsleder.     

            

  Den pædagogiske læreplan med de seks temaer er grundlaget for det praktisk-pædagogiske arbejde i hverdagen.

   

  13-01-2019