BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Informationsmateriale til forældre til børn der går i dagtilbud eller skole om sygdom og hjemsendelse

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen

Kære Forældre

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Pjecen samler svar på nogle af de spørgsmål forældre kan have, når et barn har symptomer, der kan være COVID-19.

 

Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for Covid-19 i dagtilbud eller skole.

 

Pjecen er skrevet til forældre, men den kan også læses af andre, der har med børn og unge at gøre.

 

Pjecen findes på:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/gode-raad-skal-vejlede-foraeldre-med-boern-i-dagtilbud-og-skoler-om-sygdom-og-hjemsendelse

 

Rigtig god weekend - Pas på hinanden derude.

Lisbeth Østergaard

 

 

 

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag