BørneIntra v2.17

Stemningsbillede fra årets Læringskaravane

 

I år blev årets Læringskaravane afholdt som GPS aktiviteter og opgaver på Vingsted Hotel og konferencecenter.

Deltagerne var dagplejere, dagplejepædagoger, ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiskassistenter, resursepersoner fra PPS og repræsentanter fra børne og kulturforvaltningen.

Formålet med Læringskaravanen var videndeling og fælles refleksion inden for temaet børn og voksen relation og kommunikation.

alt i alt et meget vellykket arrangement med faglig refleksion og høj intensitet i opgaveløsningen.

Sidst ændret d. 26-08-2017