BørneIntra v2.19.1

Nyhedsbrev vedr. Covid-19 virus

Nyhedsbrev fra Lisbeth Østergaard, områdechef for dagtilbud

 

Kære Alle.

Som jeg i går skrev på opslagstavlen på Børneintra har Regeringen besluttet at forlænge nedlukningen af dagtilbud og skoler til og med 2. Påskedag, den 13. april 2020.

 

Billund Kommune tilbyder forsat nødpasning. Der er udarbejdet kriterier for hvem der kan komme i betragtning til nødpasning.

Kriterierne fremgår af Billund Kommune hjemmeside på www.billund.dk

 

Hvis du har et behov for nødpasning fra mandag i næste uge, så skal du kontakte dit barns hjemmeinstitution så hurtigt som muligt og senest på torsdag inden klokken 16.30. Det vil naturligvis også være  muligt at kontakte institutionen løbende, i takt med at behovet for nødpasning ændre sig.

 

Forlængelsen af lukkeperioden betyder at Billund Kommune har besluttet at børn, som skulle være startet i førskole 1. april og som er i nødpasning, fortsat tilbydes pasning i deres nuværende daginstitution og dermed hos kendte voksne, da vi p.t. ikke har mulighed for at sikre en ordentlig overlevering af barnet de voksne imellem.

Hvis du har et konkret ønske om, at dit barn skal starte i SFO 1. april, så skal du henvende dig til lederen i dit barns daginstitution og indgå en aftale herom. Forældrebetalingen vil ændre sig og følge taksten for kommende skolebørn som er 2.000 kroner pr måned.

Beslutningen gælder ikke for børn i Vorbasse, hvor de kommende skolebørn siden januar har været på skolen og forsætter i SFOén pr. 1. april.

 

Forlængelsen af lukkeperioden betyder desværre også, at de kommende skolebørn er afskåret fra at sige ordentligt farvel til deres børnehave. Det er en skidt start på noget nyt. Det vil vi finde en løsning på og I vil hører nærmere når vi er klar med en løsning på problemstillingen.

 

Lisbeth Østergaard

Områdechef for dagtilbud

 

Sidst ændret d. 24-03-2020