BørneIntra v2.19.1

Nyhedsbrev vedr. forældrebetalingen i genåbningsperioden.

 

Kære forældre med børn i Dagplejen, daginstitutioner og SFO.

Som flere af jer sikkert har bemærket, har der i dagspressen været eksempler på kommuner som har besluttet at tilbagebetale forældrebetalingen i forbindelse med genåbningen af dagtilbud og SFO.

Baggrunden herfor er, at flere kommuner (København, Gladsaxe, Århus med flere) i forbindelse med genåbningen ikke har den nødvendige fysiske kapacitet til at modtage alle indmeldte børn, da arealkravet pr. barn i genåbningsperioden er fordoblet. Det er et brud på pasningsgarantien, og de nævnte kommuner håndterer blandt andet udfordringen ved at tilbagebetale forældrebetalingen til de forældre, som vælger at give deres barn orlov fra pladsen i dagtilbud / SFO.

Den udfordring har vi ikke i Billund Kommune, og de primære årsager hertil er, at de kommende skolebørn starter i SFO den 1. april, og at det alene er børnene i 0 til 5 klasse, der er tilbage på skolerne igen. Så på skolerne er der p.t plads nok til at efterleve sundhedsstyrelsens retningslinjer ved genåbningen. I daginstitutionerne ”mangler” der en årgang, og der vil gå et stykke tid før nye indskrevne børn vil medføre pladsproblemer.

Derfor har vi aktuelt ikke problemer med at overholde pladsgarantien i Billund Kommune, og der er ikke grundlag for at tilbagebetale forældrebetaling. Vi ved endnu ikke, hvor længe institutionerne skal efterleve de særlige pladskrav, og situationen kan derfor ændre sig. Vi vil holde jer orienterede såfremt betalingsbetingelserne forandres.

Vi har de seneste uger oplevet en stigning i antallet af elever der møder frem i institutionerne, og vi forventer, at denne stigning vil fortsætte. Der arbejdes godt og kreativt trods de problematiske omstændigheder, og børnene har været glade for at se hinanden efter genåbningen.

Vi håber, at den samlede situation snart normaliseres, så vi på sædvanlig vis og krydret med gode erfaringer fra en særlig tid, kan lave udviklende pædagogisk arbejde med børnene.

Forvaltningen opfordrer alle der har indtægtsnedgang i forbindelse med Covid 19 af ansøg om økonomisk fripladstilskud på "digital pladsanvisning" på Billund Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lisbeth Østergaard, områdechef for dagtilbud og Morten Kirk Jensen, skolechef.

Sidst ændret d. 05-05-2020