BørneIntra v2.19.1

Modtagelse af børn der har opholdt sig i udlandet.

 

Kære Forældre.

Jeg håber, I har nydt en dejlig, afslappet og velfortjent ferie i samvær med jeres børn, familie og andre gode folk som I kender og holder af.

I juni måned informerede jeg om, at børn der har opholdt sig i lande som udenrigsministeriet fraråder rejser til, skal blive  hjemme i 14 dage efter hjemkomsten, da barnet udgør en smitterisiko for de andre børn og personalet i dagtilbud. Dette er fortsat aktuelt da Covid-19 fortsat udgør en sundhedsmæssig risiko i landet. Vi  har alle et ansvar for at minimere udbredelsen af sygdommen.

 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger (politi.dk).

 

Jeg forventer, at vi "Ved fælles hjælp" tager ansvar for at kommunens dagplejehjem og daginstitutionerne ikke bliver mini epicentre for smittespredning af Covid-19. Tak for jeres positive medvirken og ansvarlighed herfor indtil nu og fremadrettet.

 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Østergaard

Områdechef for dagtilbud

 

 

Sidst ændret d. 29-07-2020