Kort præsentation af institutionen:

Hejnsvig Børnehave blev oprindelig oprettet d. 15. maj 1972 og havde indtil d. 5-1-2015 til huse i et tidligere kommunekontor, som gennem årene blev om- og udbygget i takt med at normeringen steg fra de oprindelige 20 til ca. 60 pladser.

 

D. 5-1-2015 blev en helt ny børnehave indviet: En stor, flot bygning, der er sammenbygget med skole og idrætshal, hvilket samlet nu kaldes "Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig." Børnehavens nye bygning er på ca. 580 m2 og selve legepladsen er på ca. 4200 m2.

I den nye børnehave er et dejligt produktionskøkken placeret meget centralt i fællesrummet og herfra produceres dagligt mad til frokost og mellemåltiderne.

 

Børnene er fordelt 3 aldersblandede grupper kaldet Dråber, Spirer og Gnister. Hertil er tilknyttet 8 pædagogiske medarbejdere.

 

De 5-6-årige, der medio august skal begynde i børnehaveklasse, overflyttes som i resten af kommunen til før-SFO i skolen hver d. 1. april.

               

Vi har siden indførelsen af de pædagogiske læreplaner brugt de seks temaer derfra både som grundlag for vores årsplan og som afsæt for det praktisk-pædagogiske arbejde i hverdagen.

 

Personalenormeringen:

Pædagogsk personale: 1 leder; 1 souschef; 5 pædagoger; 1 medhjælper og 1 lønnet studerende.

Derudover er der en kombinationsstilling for køkkenassistent og rengøringsassistent.

Udenfor normeringen kan der i kortere eller længere perioder være ansatte i puljejob; i virksomhedspraktik eller andre former for jobtræningsforløb formidlet gennem fx jobcenteret.