4.4 Læringsmål for krop og bevægelse

 

4.4.1 Sammenhæng

Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når barnet er virksomt med sanser og motorik. Dermed skabes grundlaget for at være sund og robust.

Gennem aktivitet og sanser får barnet erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling.

Barnet lærer og udvikler sig i særlig grad på det

motoriske og på det sanse- og bevægelsesmæssige område, når det er fysisk aktivt og opmærksomt øver sig i at koordinere sine bevægelser.

 

4.4.2 Mål og tegn

 

Barnet på vej mod 4 år

Mål:

Tegn:

At være selvhjulpen i hverdagen

 

 • klarer toiletbesøg med hjælp
 • vasker hænder alene efter toiletbesøg, inden spisning osv.
 • kan udføre små opgaver på egen hånd

At være kropsbevidst

 

 • bruger kroppen sikkert i forskellige forhindringer og terræn
 • afstemmer kropssproget til situationen ved glæde, frygt, vrede, smerte og ked – af – det – hed
 • udfordrer sin egen kropslige formåen fx løber hurtigere, klatre højere op

At mestre grundbevægelser

 

 • kan gå ned af en trappe og skifte fod ved hvert trin
 • kan hinke på et ben
 • kan kaste en stor bold retningsbestemt og gribe den ud af kroppen

 

                                                                                                                   

Barnet på vej mod skole

Mål:

Tegn:

At være selvhjulpen i hverdagen

 

 • klarer af-og påklædning samt toiletbesøg
 • tager passende tøj på i forhold til årstiden og vejret
 • hjælper til med praktiske gøremål

At være kropsbevidst

 

 • handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige udfordringer
 • beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og ked-af-det-hed
 • fortæller om og beskriver sin krop og alle sine sanser

At mestre koordinering af grundbevægelserne

 

 • mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt
 • veksler mellem at være i kropslig ro og i bevægelse
 • udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer

                

 

Tiltag:

I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med krop og bevægelse angivet: