4.6 Læringsmål for kulturelle udtryksformer og værdier

 

4.6.1 Sammenhæng

Børns egen kultur er udtryk, der hører sammen med øjeblikket, fx rytmisk lyd, pjat, plagerier, gangarter, mimik og andre kropslige udtryk. Udtrykkene kan også være lege, fortællinger, sange, tegninger, rim, remser, gåder og vittigheder.

Børn skaber ofte deres særlige kulturelle udtryk som en del af deres fællesskaber. De leger med lyde og bevægelser på forskellige måder og tager forskellige medier og fysiske steder i brug på egne betingelser.

Børn hjælper også hinanden med at besvare spørgsmål som fx ’hvordan er man venner og uvenner?’ eller ’hvad er rigtigt og forkert?’. De lærer af hinanden og videregiver hinandens erfaringer og kompetencer.

Når børn møder voksenkulturen, dens udtryks-former og dens æstetik, bliver deres egne erfaringer udfordret, så børnene inspireres og inddrages i samfundets kulturelle fællesskaber.

 

4.6.2 Mål og tegn

 

Barnet på vej mod 4 år

Mål:

Tegn:

At være kreativ

 

 • opbygger rolle- og fantasilege sammen med flere børn
 • deltager i kreative aktiviteter og større projekter over længere tid
 • har kendskab til forskellige udtryksformer som dans, sang, teater og udstillinger

At forstå egen kultur og være opmærksom på andres kultur

 

 • genkender traditioner og tilbagevendende begivenheder fx fastelavn, sommerfest osv.
 • undersøge rog vil gerne forstå det, der er anderledes
 • barnet har kendskab til sit eget navn/efternavn, alder, familie, bopæl

At være aktiv medskaber af kulturelle fællesskaber

 

 • kan genfortælle et eventyr eller en fortælling i legen
 • eksperimentere med fantasisprog og skøre sange
 • forstå og bidrager til dagtilbuddets hverdagsaktiviteter

                                                                                                             

 

Barnet på vej mod skole

Mål:

Tegn:

At være kreativ

 

 • deltager og skaber rolle- og regellege med forskellige temaer og udtryksformer
 • fortæller om følelser og ideer, som udeløses i mødet med forskellige kulturelle udtryk
 • former i ler, tegner, fortæller historier, synger, danser, klæder sig ud og kombinerer nogle af disse

At forstå egen og andres kulturer

 

 • leger rolle- og andre børnelege
 • fortæller om forskellige kulturer og traditioner
 • begrunder sin interesse i at deltage i kulturelle aktiviteter

At forstå etiske og moralske emner og dilemmaer

 

 • begrunder med ord og viser med adfærd en optagethed af etiske dilemmaer
 • spørger og reflekterer over livet og døden
 • i tale og leg forholder sig til og skelner mellem godt og ondt, mellem rigtigt og forkert og mellem sandhed og løgn

                                                                                                             

 

Tiltag:

 

I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier angivet:

Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryk

Vi tager på biblioteket og får besøg af prof. udøvere indenfor teater og musik

Vi bruger forskellige materialer i værkstedsarbejde og udstiller nogle af børnenes produkter

Vi synger sange, læser bøger, bruger rim og remser tilknyttet danske traditioner; årstids - og højtidsbestemt

Vi spiller teater med og for børnene

Børnene rimer, leger, synger, danser og deres initiativer følges

Vi har kameraer, iPads, computere, tv, DVD og musikanlæg

Vi beskæftiger os periodisk med forskellige kulturer (fx tema om indianere, børn i andre lande)

Vi gør noget ud af den danske kultur fx ifbm jul, fastelavn, påske, skt. hans osv

Vi hjælper med at tale om og skelne mellem godt og ondt; liv og død; sandhed og løgn osv.