4.2 Læringsmål for sociale kompetencer

 

4.2.1 Sammenhæng

Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer og færdes i et samspil med andre, og det øger hele tiden sine evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler.

Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet.

Barnet tilegner sig spilleregler for samvær, lege og aktiviteter og er selv med til at skabe reglerne som en del af samværet.

I venskaber mærker barnet, hvad det betyder at være sammen med andre, og barnet lærer at tage et socialt ansvar.

For at gøre sig forståelig i sociale sammenhænge benytter barnet sig både af kropssprog og det talte sprog.

Identitet og sociale kompetencer bliver skabt, når barnet er i sociale sammenhænge, hvor det kan spejle sig, efterligne andre og modtage og give respons i forholdet til andre mennesker.

 

4.2.2 Mål og tegn

 

Barnet på vej mod 4 år

Mål:

 

Tegn:

 

At indgå i tætte relationer

 

 • har en eller flere venner
 • er opmærksom på andres børns humør og følelser
 • opsøger leg og aktiviteter sammen med andre børn

 

At indgå i samspil med andre

 

 • er opmærksom på og viser hensyn til andre børn
 • deler materiale og legetøj med andre børn
 • håndterer konflikter gennem dialog

 

At kommunikere og forstå følelser

 

 • har forståelse for andres behov og grænser
 • fortæller, hvad det vil være med til og ikke være med til
 • giver udtryk for egne følelser

 

 

 

Barnet på vej mod skole

Mål

Tegn:

At etablere og fastholde venskaber

 

 • tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege, snakke og være sammen
 • fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet 'ven'
 • hjælper, er loyal, trøster og genetablerer venskaber

At indgå i samspil med andre

 

 • snakker med andre om sine tanker og følelser
 • lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i samtaler
 • udtrykker tolerance og accept over for andre

At handle i sociale fællesskaber

 • samarbejder, søger fælles løsninger og indgår kompromisser
 • fortæller om, at aftaler, regler i lege og spil skal overholdes og gør det selv
 • forhindrer at andre udelukkes fra fællesskabet

 

 

Tiltag:

I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med social kompetence angivet: